close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INNE ORGANIZACJE I STRUKTURY

 • Powszechny Związek Pocztowy (Universal Postal Union - UPU) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Założony został 9 października 1874 roku. Dzień ten corocznie obchodzony jest jako Światowy Dzień Pocztowy (the World Post Day). UPU zrzesza obecnie 192 państwa. Siedziba organizacji, zwana Biurem Międzynarodowym UPU, znajduje się w stolicy Szwajcarii - Bernie.

   

  Organizacja jest największym światowym forum współpracy podmiotów działających w sektorze pocztowym. Pomaga państwom członkowskim w doskonaleniu organizacji i jakości usług pocztowych. Spełnia rolę mediatora,  udziela pomocy technicznej, zapewnia bieżącą wymianę informacji.

   

  Dyrektorem Generalnym UPU (II kadencję do 2020 r.) jest Bishar Abdirahman Hussein (Kenia). Najwyższym organem UPU jest Światowy Kongres Pocztowy odbywający się co 4 lat w jednym z państw członkowskich. Organy wykonawcze to: Rada Administracyjna, Rada Operacji Pocztowych 

   

  Polska jest członkiem UPU od 1 maja 1919 roku, zaś  członkiem Rady Administracyjnej jest nieprzerwanie od roku 2013 (obecna, II kadencja Polski w Radzie trwa  do 2020 r.) W Polsce, Światowy Związek Pocztowy, współpracuje z Pocztą Polską oraz Ministerstwem Infrastruktury.

   

  Więcej informacji na stronie: www.upu.int

   

   

   

   

  Unia Międzyparlamentarna (Inter-Parliamentary Union) jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 r. Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami. Bardzo ważną sferą działalności Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. przez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych. Unia szeroko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Unia Międzyparlamentarna skupia 173 parlamentów, mających status członkowski oraz 11 parlamentów stowarzyszonych.

   

  Sekretarzem Generalnym Unii Międzyparlamentarnej jest Martin Chungong (Kamerun, pierwszy SG IPU spoza Europy i pierwszy pochodzący z Afryki). SG wybierany jest przez Radę Zarządzającą (Governing Council). Kieruje sekretariatem Unii i czuwa nad implementacja postanowień przyjętych przez organy zarządzające Radę oraz Zgromadzenie (Assembly).

   

  Przewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej jest, od października 2017 r., Gabriela Cuevas Barron (Meksyk) wybrana na trzyletnią kadencję. Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie IPU za pośrednictwem Rady Zarządzającej. Przewodniczący jest politycznym szefem Unii nadzorującym zarówno Radę Zarządzającą jak i Komitet Wykonawczy (Executive Committee).

   

  Dwa razy w roku (jesienią i wiosną) mają miejsce sesje Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Ostatnia 138 miała miejsce w Genewie w dniach 24-28 marca br., a następna 139 będzie miała miejsce również w Genewie w dniach 14-18 października 2018 r. Sesjom Zgromadzenia towarzyszą również obrady Rady Zarządzającej.

   

  Aktualne priorytety IPU

   

  IPU koncentruje swoje prace na 6 obszarach priorytetowych:

   

  • demokracja przedstawicielska,
  • międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo,
  • zrównoważony rozwój,
  • prawa człowieka i prawo humanitarne,
  • kobiety w polityce,
  • edukacja nauka i kultura.

   

  Głównymi tematami ostatniej 138. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej były m. in.: wyzwania spowodowane kryzysem migracyjnym, demokracja w erze cyfrowej oraz zagrożenia dla prywatności i wolności jednostki, ochrona praw człowieka a walka z terroryzmem i ekstremizmami, rola parlamentów w zapobieganiu zmianom klimatycznym oraz wzmocnienie roli parlamentów w procesie implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji chroniących prawa uchodźców. Ponadto dyskutowano o kryzysie spowodowanym suszą i głodem w rogu Afryki, oraz napięciami w Wenezueli.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: