close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 września 2018

  W trakcie dzisiejszej wizyty w Genewie prof. Piotr Gliński wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego wziął udział w 58. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego WIPO. Odwiedził on także Bibliotekę Biura ONZ w Genewie oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

  Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz wiceminister Paweł Lewandowski uczestniczyli w obradach 58. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego WIPO w Genewie. Podczas jednodniowej wizyty minister kultury otworzył także wystawę polskiego wzornictwa przemysłowego w stulecie istnienia polskiego Urzędu Patentowego oraz odwiedził Bibliotekę Biura ONZ w Genewie. W Pałacu Narodów, siedzibie Biura ONZ w Genewie, złożył kwiaty pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, pierwszego przedstawiciela RP przy Lidze Narodów. Podczas wizyty prof. Piotr Gliński spotkał się także z wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Gillesem Carbonnierem i odwiedził Archiwum MKCK.

   

  - Waga, jaką polski rząd przykłada do rozwijania innowacyjności i kreatywności jest tożsama z tą prezentowaną przez ojców naszej niepodległości, odzyskanej w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Świadczy o tym fakt, że już w miesiąc po ogłoszeniu państwowości został powołany Urząd Patentowy i przyjęte zostały odpowiednie regulacje dotyczące przedmiotów własności przemysłowej – mówił podczas otwarcia 58. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego WIPO w Genewie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

   

  Wicepremier przypomniał, że II Rzeczypospolita od samego początku po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., uzyskała akredytację przy Biurze Międzynarodowym Związku Ochrony Własności Przemysłowej (pierwowzorze WIPO). W 1920 roku przystąpiła do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych,  która stała się podstawą do przyjęcia, w 1926 roku, ustawy o prawie autorskim. Polska jest aktywnym członkiem WIPO od 1975 r.

   

  - Chciałbym podkreślić, że już sto lat temu Polska stała na stanowisku, że niepodległość idzie w parze z innowacyjną gospodarką i rozwojem narodowej kultury, opartymi na międzynarodowym systemie ochrony własności intelektualnej i po stu latach doświadczenia, to podejście się nie zmieniło – mówił w Genewie prof. Piotr Gliński. Podkreślał, że to ewenement, iż podstawy systemu ochrony własności intelektualnej na całym świecie, stworzone blisko 150 lat temu, nie uległy zmianie i sprawdzają się, choć zmienił się świat dokoła nas.

   

  Minister kultury i dziedzictwa narodowego przypomniał, że w tym samym roku, kiedy powstawały zręby systemu ochrony własności intelektualnej, w końcu XIX w. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dwaj sławni polscy chemicy – Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski – po raz pierwszy w historii dokonali skroplenia tlenu, następnie azotu i tlenku węgla, czym zadziwili świat. Dodał też, że najsłynniejszym polskim wynalazkiem na świecie jest lampa naftowa współautorstwa Ignacego Łukasiewicza. Wynalazcy opatentowali lampę w Wiedniu, ponieważ Polska była wówczas pod zaborem trzech mocarstw. Z tego powodu również Kazimierz Prószyński, twórca technologii kinematografii, opatentował swoje rozwiązanie w Londynie, a Józef Tykociński-Tykociner, twórca radaru oraz technologii udźwiękowienia filmu uzyskał ochronę w Stanach Zjednoczonych, czym istotnie przyczynił się do rozwoju przemysłu filmowego w Hollywood.

   

  Prof. Piotr Gliński przypomniał także, że w nowym roku akademickim w ośmiu prestiżowych uczelniach świata na 5 kontynentach studenci rozpoczną naukę o własności intelektualnej na międzynarodowych studiach, współtworzonych z WIPO. Jedną z tych uczelni będzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, najstarszy uniwersytet w Polsce.

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) jest organizacją wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych zajmującą się tworzeniem i koordynacją światowego systemu ochrony własności intelektualnej. Zgromadzenie Ogólne WIPO to najważniejszy organ polityczny organizacji, określający strategiczne kierunki jej działalności oraz podejmujący wszystkie najważniejsze decyzje z tym związane. Jest jedynym forum WIPO na którym państwa reprezentowane są przez przedstawicieli wyższego szczebla politycznego.

  20180924110355_IMG_5861
  20180924110418_IMG_5863
  20180924111137_IMG_5875
  20180924111827_IMG_5893
  20180924112047_IMG_5896
  20180924112640_IMG_5901
  20180924113322_IMG_5908
  20180924124346_IMG_5929
  20180924124729_IMG_5941
  20180924131951_IMG_5985
  20180924132523_IMG_6031
  20180924130310_IMG_5963
  20180924133426_IMG_6043
  20180924153417_IMG_6057
  20180924153639_IMG_6066
  20180924154757_IMG_6072
  20180924160557_IMG_6102

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: