close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 października 2018

  Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców, Filippo Grandi, swoim wystąpieniem otworzył tegoroczną sesję Komitetu Wykonawczego UNHCR, która trwa w Genewie od 1 do 5 października. W trakcie spotkania Polska przedstawiła swoje stanowisko na temat aktualnych kwestii związanych z ochroną uchodźców i działalnością UNHCR.

  W swoim wystąpieniu Wysoki Komisarz wezwał państwa do wzmocnienia działań na rzecz zapobiegania problemowi uchodźctwa poprzez skoncentrowanie się na jego przyczynach, a także o pomoc uchodźcom będących ofiarami wielu trwających kryzysów. Zwrócił on uwagę na trudną sytuację w Syrii, Iraku, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym, Bangladeszu oraz na Ukrainie, która skutkuje znacznym wzrostem potrzeb humanitarnych.

   

  Przedstawiciel Polski w swoim wystąpieniu podkreślił - konieczność skutecznego oddzielenia nielegalnych migrantów od uchodźców i wspierania budowy skutecznych systemów azylowych w niestabilnych regionach. UNHCR powinien odgrywać kluczową rolę we wspieraniu państw w tym zakresie we współpracy z IOM i innymi właściwymi podmiotami -.

   

  Polska podkreśliła również swoje wysiłki na rzecz wspierania społeczności uchodźców i krajów goszczących w regionach ich pochodzenia. W 2017 r. Polska pomoc humanitarna była sześciokrotnie wyższa niż w 2015 r. Ambasador Z. Czech zapewnił, że UNHCR znajduje się na polskiej liście priorytetowych organizacji wielostronnych, za pośrednictwem których świadczymy pomoc humanitarną. Polska zadeklarowała wsparcie finansowe i rzeczowe dla operacji UNHCR na Bliskim Wschodzie i Ugandzie w 2018 roku.

   

  Ambasador Z. Czech podkreślił również, że - jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Polska podjęła inicjatywy mające na celu promowanie poszanowania prawa międzynarodowego w celu zwiększenia ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych i ułatwienia dostępu do pomocy humanitarnej. Podkreślił znaczenie wspierania mniejszości religijnych dotkniętych przemocą i dyskryminacją. Przedstawiciel Polski wskazał, że - poprawa ochrony ludności cywilnej w sytuacji konfliktu byłaby ważnym środkiem pozwalającym zmniejszyć liczbę osób, które zmuszone są do ucieczki i szukania ochrony z dala od swoich domów -.

   

  Komitet Wykonawczy UNHCR (ExCom) spotyka się w Genewie co roku w celu przeglądu i zatwierdzenia programów i budżetu Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, doradzania w zakresie ochrony międzynarodowej i omówienia szeregu innych kwestii z UNHCR oraz partnerami międzyrządowymi i pozarządowymi.

  1
  2
  3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: