close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 października 2018

  „Dzieci jako obrońcy praw człowieka” w świetle dziedzictwa Janusza Korczaka były tematem przewodnim tegorocznego 10. Międzynarodowego Seminarium Korczakowskiego, które odbyło się w dn. 29-30 września w Stałym Przedstawicielstwie RP.

  Seminarium zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Wzięli w nim udział między innymi Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak oraz członkowie Komitetu Praw Dziecka.

   

  Janusz Korczak jest powszechnie uznawany za wizjonera i innowatora w procesie poszanowania i wprowadzania w życie uniwersalnych praw dziecka. Zasady te zostały w 1989 r. wdrożone do prawa międzynarodowego poprzez przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Polski, Konwencji o prawach dziecka.

   

  Uczestników tegorocznego wydarzenia powitała Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze NZ w Genewie – Zuzanna Kierzkowska. W swoim wystąpieniu nawiązała do przypadającej w ty roku czterdziestej rocznicy przedłożenia przez Polskę projektu Konwencji o prawach dziecka, co miało miejsce na 34. Sesji Komisji Praw Człowieka w 1978 r. Pokreśliła również, że - dzieci działające jako obrońcy praw człowieka na całym świecie nie są w pełni uznawane, wspierane i chronione. Społeczność międzynarodowa powinna położyć szczególny nacisk na działania podejmowane w celu podniesienia świadomości na temat ich roli i aktywnego działania na rzecz realizacji ich praw -.

   

  Tradycyjnie już, seminarium poprowadziła Batia Gilad, która w tego trakcie oficjalnie przekazała funkcję Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka Markowi Michalakowi, ustępującemu Rzecznikowi Praw Dziecka. Uczestnicy seminarium, w tym członkowie Komitetu Praw Dziecka, naukowcy i młodzież z lokalnych szkół średnich aktywnie brali udział w dyskusji.

   

  Seminarium towarzyszyła wystawa “Seeing and being seen”, prezentująca portrety i świadectwa z dwóch lat życia i nauki młodych ludzi w Zondi, w Soweto, historycznie doświadczonym segregacją rasową "czarnym" miasteczku na południowy zachód od Johannesburga w Republice Południowej Afryki.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: