close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • Aktualności

  Informacje o aktualnych wydarzeniach i bieżącej działalności Przedstawicielstwa

  Organizacje Międzynarodowe w Genewie

  Informacje o organizacjach i innych strukturach międzynarodowych w Genewie, a także o zatrudnieniu w nich i zamówieniach publicznych

  Przedstawicielstwo

  Informacje o ambasadorze, strukturze przedstawicielstwa, zasadach odbywania praktyk i staży oraz dane kontaktowe.

 • METEOROLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 •  

  Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) jest wyspecjalizowaną Agencją ONZ. Została utworzona na mocy konwencji przyjętej w czasie XII Konferencji Dyrektorów Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO), która odbyła się w Waszyngtonie w 1947 roku. Konwencja weszła w życie w 1950 roku. W roku 2005 WMO obchodziła 50. lecie istnienia.

   

  Do podstawowych zadań organizacji należą w szczególności:

  • ułatwianie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia sieci stacji do obserwacji meteorologicznych, hydrologicznych i geofizycznych;
  • promocja koncepcji tworzenia systemów służących do szybkiej wymiany informacji meteorologicznych oraz standaryzacji metod obserwacyjnych;
  • popularyzacja zastosowań meteorologii dla celów lotnictwa, marynarki czy rolnictwa;
  • wspieranie badań i szkoleń w zakresie meteorologii.

   

  W skład WMO wchodzą 183 państwa członkowskie. Struktura organizacji jest następująca:

   

  Światowy Kongres Meteorologiczny - zbiera się co cztery lata w formule przedstawicieli wszystkich państw członkowskich organizacji. Kongres przyjmuje program i budżet organizacji na nadchodzące czterolecie, mianuje członków Rady Wykonawczej, w tym prezydenta i wiceprezydentów oraz Sekretarza Generalnego. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa cztery lata. XVII Kongres Meteorologiczny odbył się w Genewie w maju 2015 roku. W wyniku obrad, stanowisko prezydenta WMO przyznano ponownie przedstawicielowi Kanady: David Grimes, drugim zastępcą został Mieczysław S. Ostojski, a stanowisko Sekretarza Generalnego objął Fin- Petteri Taalas.

   

  Rada Wykonawcza WMO - skupia 37 dyrektorów narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych, którzy spotykają się raz w roku. Polska jest członkiem Rady Wykonawczej od 2008 roku (wybory na XV Kongresie), wcześniej była w latach 1971-75 i 1991-99.

   

  Sześć Grup Regionalnych (Regional Associations) dla Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Karaibów, Południowo - zachodniego Pacyfiku oraz Europy spotyka się co cztery lata, w celu omówienia regionalnych aspektów programów WMO.

   

  Istnieje także osiem tzw. Komisji Technicznych składających się z ekspertów nominowanych przez państwa członkowskie. Do obowiązków każdej z komisji należy rozpatrywanie specyficznych problemów związanych z zadaniami Organizacji i przygotowywanie rekomendacji dotyczących m.in.: systemów podstawowych, instrumentów i metod obserwacyjnych, zastosowań meteorologii w rolnictwie, hydrologii etc.

   

  Sekretariat WMO, na czele którego stoi Sekretarz Generalny WMO, stanowi łącznik między narodowymi służbami meteorologicznymi. Spełnia funkcje administracyjne oraz informacyjne.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: