close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 •  

     

    

  ŚWIATOWA ORGANIZACJA METEOROLOGICZNA (WMO)

  Światowa Organizacja Meteorlogiczna (WMO) jest wyspecjalizowaną Agencją ONZ. Została utworzona na mocy konwencji przyjętej w czasie XII Konferencji Dyrektorów Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (IMO), która odbyła się w Waszyngtonie w 1947 roku. Konwencja weszła w życie w 1950 roku. W roku 2005 WMO obchodziła 50. lecie istnienia.

  Do podstawowych zadań organizacji należą w szczególności:

  - ułatwianie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia sieci stacji do obserwacji meteorologicznych, hydrologicznych i geofizycznych;
  -promocja koncepcji tworzenia systemów służących do szybkiej wymiany informacji meteorologicznych oraz standaryzacji metod obserwacyjnych;
  - popularyzacja zastosowań meteorologii dla celów lotnictwa, marynarki czy rolnictwa;
  - wspieranie badań i szkoleń w zakresie meteorologii.

  W skład WMO wchodzą 183 państwa członkowskie. Struktura organizacji jest następująca:

  - Światowy Kongres Meteorologiczny - zbiera się co cztery lata w formule przedstawicieli wszystkich państw członkowskich organizacji. Kongres przyjmuje program i budżet organizacji na nadchodzące czterolecie, mianuje członków Rady Wykonawczej, w tym prezydenta i wiceprezydentów oraz Sekretarza Generalnego. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa cztery lata. XV Kongres Meteorologiczny odbył się w Genewie w maju 2007 roku. W wyniku obrad, stanowisko prezydenta WMO przyznano ponownie przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej: A.I. Bedritskiemu, a stanowisko Sekretarza Generalnego objął po raz drugi Francuz - M. Jarraud.

  - Rada Wykonawcza WMO - skupia 37 dyrektorów narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych, którzy spotykają się raz w roku. Polska jest członkiem Rady Wykonawczej od 2008 roku (wybory na XV Kongresie), wcześniej była w latach 1971-75 i 1991-99.

  Sześć Grup Regionalnych (Regional Associations) dla Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Karaibów, Południowo - zachodniego Pacyfiku oraz Europy spotyka się co cztery lata, w celu omówienia regionalnych aspektów programów WMO.     

   - Istnieje także osiem tzw. Komisji Technicznych składających się z ekspertów nominowanych przez państwa członkowskie. Do obowiązków każdej z komisji należy rozpatrywanie specyficznych problemów związanych z zadaniami Organizacji i przygotowywanie rekomendacji dotyczących m.in.: systemów podstawowych, instrumentów i metod obserwacyjnych, zastosowań meteorologii w rolnictwie, hydrologii etc.

   - Sekretariat WMO, na czele którego stoi Sekretarz Generalny WMO, stanowi łącznik między narodowymi służbami meteorologicznymi. Spełnia funkcje administracyjne oraz informacyjne.  

  XV Kongres Meteorologiczny przyjął maksymalny pułap wydatków organizacji na lata 2008-11 na poziomie  269 800 000 CHF.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: