close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZESPÓŁ

 •  

  J.E. Piotr STACHAŃCZYK

   

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
  Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie

   


   

  Jerzy BAURSKI

   

  Radca-Minister, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie

  Zakres obowiązków: koordynacja spraw politycznych, humanitarnych oraz współpraca z organizacjami wyspecjalizowanymi.

  e-mail: jerzy.baurski@msz.gov.pl

   


   

  Mirosław BROIŁO

   

  Radca-Minister, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie

  Zakres obowiązków: Problematyka rozbrojeniowa

  e-mail: miroslaw.broilo@msz.gov.pl

   


   

  Wojciech PIĄTKOWSKI

   

  Radca-Minister
  Zakres obowiązków: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Powszechny Związek Pocztowy (UPU).
  e-mail: wojciech.piatkowski@msz.gov.pl

   


   

  Dariusz KARNOWSKI

   

  Radca-Minister
  Zakres obowiązków: Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE); Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD); Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO); Unia Międzyparlamentarna (IPU); problematyka ochrony środowiska; kwestie wyborcze.
  e-mail: dariusz.karnowski@msz.gov.pl

   


   

  Agnieszka KARPIŃSKA

   

  I Radca
  Zakres obowiązków: Problematyka praw człowieka
  e-mail: agnieszka.karpinska@msz.gov.pl

   

   


   

  płk Zbigniew CIOŁEK

   

  Radca - starszy doradca wojskowy
  Zakres obowiązków: Problematyka rozbrojeniowa
  e-mail: zbigniew.ciolek@msz.gov.pl

   


   

  Wojciech GWIAZDA

   

  I Sekretarz

  Zakres obowiązków: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Wpólny Program ONZ ds. HIV/AIDS (UNAIDS), Globalny Fundusz Walki z AIDS,Gruźlicą i Malaria (GFATM)
  e-mail: wojciech.gwiazda@msz.gov.pl

   


   

  Łukasz RÓŻYCKI

   

  I Sekretarz
  Zakres obowiązków: problematyka humanitarna, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), Komisja Prawa Międzynarodowego (ILC), Biuro NZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk żywiołowych (UNISDR)
  e-mail: lukasz.rozycki@msz.gov.pl

   


   

  Jakub ROGALSKI

   

  II Sekretarz
  Zakres obowiązków: sprawy administracyjne i finansowe

  e-mail: jakub.rogalski@msz.gov.pl

   


   

   

  Przedstawicielstwo przy światowej Organizacji Handlu

   

  Zbigniew MOŁDAWA

   

  p.o. Stały Przedstawiciel RP przy WTO
  Radca

  e-mail: zbigniew.moldawa@trade.gov.pl

   


   

  Katarzyna STECZ

   

  I Sekretarz

  e-mail: katarzyna.stecz@trade.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: