close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AMBASADOR

 •  

   

  Imię i nazwisko:   Piotr Stachańczyk

   

  Data, miejsce urodzenia:   10.09.1962r., Kraków

   

  Wykształcenie:   Uniwersytet Jagielloński , mgr. prawa (1986 r.)
                                      Wpis na listę radców prawnych
   

  Znajomość języków:   j. angielski

   
  Przebieg pracy zawodowej:
   

  1985-1994                Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa, asystent
  05.1990-07.1990    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, główny specjalista
  1990-1991                Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych
  1991-1992                Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wicedyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego
  1992-1993                Urząd Rady Ministrów, Podsekretarz Stanu
                                     w tym od marca 1993 r. Pełnomocnik Szefa URM ds. reformy URM
  1993-1994                Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wicedyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich
  1994-1995                Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wicedyrektor Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa
  1995- 1998               Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa
  09.1998-11.1998     Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Spraw Prawnych i Konsularnych
  1998-200 1               Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu
                                     Członek Zespołu Negocjacyjnego w sprawie Negocjacji o członkostwo RP w UE, odpowiadał za obszar "sprawy wewnętrzne".
  2001                          Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
                                     Pełnomocnik do Spraw Organizacji Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
  2001-08.2007         Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Prezes
  11.2007-11.2011       Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu
  11.2011-11.2015        Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sekretarz Stanu
  Od 11.2015                Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie


  Publikacje:

   

  "Cudzoziemcy- praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach", Warszawa 1998 r. (Autor)
  "Cudzoziemcy- komentarz", Warszawa 2005 r. (Współautor)
  Współautor wszystkich ustaw odnoszących się do problematyki migracji, repatriacji i obywatelstwa przyjętych od 1997 r. przez Sejm.

   

  Stan cywilny: żonaty, 1 dziecko

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: