close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 listopada 2017

  Delegacja polska pod przewodnictwem Justyny Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa uczestniczyła w obradach 78 sesji Komitetu Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.

  W prezentacji przedstawionej podczas panelu, poświęconego kwestii zapewnienia godnych, dostępnych i bezpiecznych mieszkań wiceminister Justyna Skrzydło odniosła się do wyzwań stojących przed sektorem mieszkaniowym. Odpowiedzią rządu RP na te wyzwania jest Program Mieszkanie Plus wdrażany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Opisując strategiczny cel Programu wiceminister Skrzydło powiedziała „Polityka mieszkalna będąca jednym z kluczowych priorytetów polskiego rządu, jest przez niego rozumiana jako zaproponowanie rozwiązań, które zwiększą dostępność mieszkań, szczególnie dla rodzin o średnich i niskich dochodach”.

   

  Zgromadzeni podczas sesji Komitetu ministrowie przyjęli „Deklarację zrównoważonego mieszkalnictwa i rozwoju miast”, w której podkreślono znaczenie spraw mieszkaniowych, nieruchomościowych i przestrzennych w polityce międzynarodowej.

   

  Spotkanie ministerialne było też okazją do podsumowania 70. rocznicy powstania Komitetu i spotkania na wysokim szczeblu osób odpowiedzialnych za zarządzanie gruntami, mieszkalnictwem oraz urbanistyką. Komitet Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami jest organem eksperckim Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie.

  Tagi: EKG

  Foto-1
  Foto-2
  Foto-3
  Foto-4
  Foto-5
  Foto-6
  Foto-7
  Foto-8

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: