close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 listopada 2017

  Delegacja RP wzięła udział w 331. sesji Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, która odbywała się w dn. 26 października - 9 listopada w Genewie. W latach 2017-2020 Polska zasiada w Radzie jako jej rządowy członek tytularny i pełni obecnie funkcję koordynatora grupy regionalnej Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

  Sesje Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, organu wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Pracy, odbywają się trzy razy w roku – w marcu, czerwcu i listopadzie. Ostatnia, trzecia w bieżącym roku 331. Sesja, pod przewodnictwem Przedstawiciela Pracowników z Belgii - Luca Corteebecka, zakończyła swoje dwutygodniowe obrady 9 listopada.

   

  W spotkaniu uczestniczyła delegacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polska, wybrana w czerwcu 2017 r. zasiada w grupie rządowej Rady jako jej członek tytularny. Mandat obecnej Rady Administracyjnej obejmuje lata 2017-2020. W tym okresie Polska będzie miała możliwość wpływania na przyjmowane przez nią decyzje. Przedstawiciel Polski koordynuje obecnie grupę regionalną Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

   

  Na wokandzie 331. sesji Rady Administracyjnej znalazło się ponad 50 tematów o charakterze instytucjonalnym, prawnym i merytorycznym. Wśród nich należy wymienić debatę w sprawie kilku państw w odniesieniu do stosowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także debatę dotyczącą realizowania i finansowania programów na rzecz godnej pracy w sektorze tytoniowym. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania MOP w 2019 roku, w szeregu dyskusji podnoszona była kluczowa dla Organizacji kwestia, dotycząca jednej z siedmiu inicjatyw stulecia – Przyszłość pracy (Future of Work). Inne ważne kwestie obejmowały przegląd standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, funkcjonowanie mechanizmu kontrolnego oraz wewnętrzne sprawy kadrowe i organizacyjno-finansowe. Debaty po raz kolejny wykazały negocjacyjny charakter trójstronnych obrad, w których uczestniczą przedstawiciele rządów, pracodawców oraz pracowników, prowadzący do osiągania konsensusu.       

   

  Podjęte decyzje i dokumenty bazowe dostępne są na stronie internetowej: www.ilo.org

  Tagi: ILO

  Foto-1
  Foto-2
  Foto-3
  Foto-4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: